IPP – Praha

zařízení a technologie pro povrchové úpravy

ultrazvuková čistící a odmašťovací zařízení | odmašťovací zařízení | chemikálie pro odmašťování a odrezování | galvanická zařízení | galvanotechnické chemikálie | tryskací zařízení | lakovací zařízení

o nás

historie firmy | námi zastoupené firmy | kontakt & servis | akce

IPP Praha akce

Naše účast na veletrhu MSV Brno 2016

Stejně jako v minulých letech jsme i letos vystavovali na mezinárodním strojírenském veletrhu MSV v Brně.

Letos jsme představovali nová plně digitalizovaná ultrazvuková odmašťovací zařízení fy FinnSonic, která zajišťují rovnoměrnou a stabilní kvalitu čištění dílů.

Na stánku jsme pak vystavovali zařízení pro mokré tryskání Vapormatt, které bylo po celou dobu veletrhu v provozu. Tato účinná, šetrná a ekologická technologie u nás není moc známa a vzbudila na veletrhu značný zájem technické veřejnosti.

Podrobnosti naleznete v článku z Technického týdeníku č. 23. Pro bližší informace máme k dispozici rozsáhlý prospektový materiál, neboť firma Vapormatt vyrábí celou řadu různých typů tryskačů od malých ručních kabin přes velké automatizovatelné kabiny až po plně automatické linky. Pro konkrétní zájemce můžeme též zajistit otryskání vzorků, příp. shlédnutí této technologie u českého provozovatele v praxi.

Mezinárodní strojírenský veletrh MSV/Profintech v Brně

Ve dnech 29.září – 3.října 2014 se zúčastníme MSV/Profintech v Brně. Náš stánek se nachází v pavilonu E / 15b, kam srdečně zveme všechny zájemce o zařízení a technologie pro povrchové úpravy.

Na stánku bude vystavena kompletní malá plně automatická galvanická linka, ručně obsluhovaná ultrazvuková odmašťovací linka s pneumatickým zdvihem koše a malá ultrazvuková vana s roztokem firmy DST Chemicals pro ekologické odrezování. Jedná se o vysoce zajímavou lázeň, která není na bázi kyselin a přitom má vysokou odrezovací účinnost. Případní zájemci si mohou na svých vzorcích účinnost této lázně na místě vyzkoušet.

Zároveň budou na stánku přítomni naši technici, kteří Vás rádi seznámí s moderními produkty námi zastupovaných firem, a případně prodiskutují konkrétní případy z našeho oboru povrchových úprav.

Veletrh For Industry v Praze Letňanech

Ve dnech 15. - 17.dubna 2014 jsme vystavovali na veletrhu For Industry v Letňanech. Letos byla naše expozice jen malá, neboť se větších expozicí zúčastňujeme každý druhý rok, když je část veletrhu vyhrazena přímo povrchovým úpravám. I přes malou expozici jsme získali celou řadu zajímavých kontaktů.

Na tomto veletrhu jsme představili novou řadu odmašťovacích a odrezovacích chemikálií z Dánska, které pracují mnohdy již od 30°C, a přinášejí tím svým provozovatelům významnou úsporu energie. Jsou zároveň velmi ekologické a vyznačují se tím, že jsou neemulgační, tzn. že olej se může z lázně odlučovat odlučovačem, čímž se výrazně prodlouží životnost lázně.

Aktiv galvanizérů v Jihlavě

Ve dnech 4. - 5.února 2014 jsme se aktivně zúčastnili tradičního 47.Aktivu galvanizérů v Jihlavě, kterého se zúčastnilo přes 200 odborníků z celé republiky. Ing.Penc tam přednesl přednášku na téma „Nové technologie a zařízení dodávané IPP Praha“ Přednáška měla značný ohlas, a v návaznosti na ni jsme projednávali celou řadu konkrétních dotazů.