IPP – Praha

zařízení a technologie pro povrchové úpravy

ultrazvuková čistící a odmašťovací zařízení | odmašťovací zařízení | chemikálie pro odmašťování a odrezování | galvanická zařízení | galvanotechnické chemikálie | tryskací zařízení | lakovací zařízení

o nás

historie firmy | námi zastoupené firmy | kontakt & servis | akce

IPP Praha chemikálie pro odmašťování a odrezování

Inovativní a vysoce účinné chemikálie pro odmašťování, čištění a odrezování kovových výrobků vyvíjí a vyrábí firma DST Chemicals, Dánsko. Tyto technologie se vyznačují tím, že pracují mnohdy již od 30°C a přitom vykazují nebývale vysokou odmašťovací účinnost. Díky nízké teplotě aplikace podstatně šetří zákazníkovi náklady na energii a vodu. Tyto lázně jsou čistě deemulgační, tzn. že se z lázně snadno odlučují oleje a mastnoty, které vyplavou na povrch a následně se odlučovačem oleje z lázně odstraní. Tímto dochází k výraznému prodloužení životnosti lázně a ke snížení nákladů na likvidaci odpadních vod. Nízká teplota procesu přispívá též ke zlepšení pracovního prostředí tím, že se minimalizuje odpar a tvorba emisí CO2.

Jedním velmi výrazným produktem DST jsou odrezovací chemikálie z řady DERUST, které představují převratnou technologii v tomto oboru, neboť jsou vysoce účinné a přitom ne na bázi kyselin. DERUST je plně ekologický produkt 100% biologicky odbouratelný. Tato lázeň představuje výrazný příspěvek fy DST k ekologii povrchových předúprav.

Firma DST má svoji mateřskou firmu v Dánsku, kde se tyto technologie vyvíjejí a vyrábějí, přičemž právě laboratoře a vývojové oddělení tvoří velmi důležitou a silně preferovanou součást firmy. DST má své prodejní pobočky ve Švédsku, Německu a Polsku a sesterskou firmu v Indii. Zásadní firemní politikou DST je být v úzkém kontaktu se zákazníky, a proto technici ze všech poboček a zastoupení důsledně pečují o své zákazníky svojí osobní přítomností při konzultacích a následných zkouškách odmašťování, které jsou pro zákazníka zdarma. Konkrétní zkoušky odmašťování a odrezování přímo u zákazníka v jejich stávajícím zařízení jsou pro DST velmi důležité, neboť při nich zákazník konkrétně pozná výrazný rozdíl kvality a energetické úspornosti těchto technologií ve srovnání s běžnými odmašťovacími nebo odrezovacími technologiemi. Zkoušky se provádí na malém zařízení, které dá DST pro zkoušky k dispozici a poté provozní zkoušky již v konkrétním zařízení.

Ke stažení:

Pdf přehledový prospekt (806 kB).
Pdf produktový prospekt (668 kB).

Výběr z referencí v Evropě:

Kuhn Rikon, Oerlikon, Ribe Jernindustri, SSAB, Pottinger, Klinke, Bodycote, Schuhl&Co, …