IPP – Praha

zařízení a technologie pro povrchové úpravy

ultrazvuková čistící a odmašťovací zařízení | odmašťovací zařízení | chemikálie pro odmašťování a odrezování | galvanická zařízení | galvanotechnické chemikálie | tryskací zařízení | lakovací zařízení

o nás

historie firmy | námi zastoupené firmy | kontakt & servis | akce

IPP Praha galvanická zařízení

Galvanická zařízení pro galvanické pokovování se vyvíjí, projektují, konstruují a vyrábí v německu, a to prakticky celé spektrum těchto zařízení co se týče velikosti i aplikované technologie pro galvanické pokovování.

Jedná se o galvanické linky závěsové a bubnové pro mědění, niklování, chromování, zinkování, chromátování, brynýrování, fosfatizační linky apod. Patří sem i ruční zařízení nebo automaty pro předúpravu (např. odmašťovácí, mořící a brynýrovací zařízení) a pro dokončovací operace po galvanickém zinkování a chromátování např. pasivace, zapečeťování atd. Pro tyto dokončovací operace jsou u bubnových linek používány specielní odstředivková zařízení u kterých se během operace buben i naklání a dochází tak k dokonalejšímu zabíhání lázní do méně přístupných míst opracovávaných dílů. Každá galvanická linka se projektuje přímo dle požadavků zákazníka.

Galvanická zařízení jsou vyráběna jak pro průmysl, tak i pro oblasti výzkumu a vývoje, tzn. jak ruční zařízení, laboratorní zařízení a minilinky tak i velké galvanické linky prakticky bez omezení velikosti.

Kromě kompletních zařízení máme ve svém programu i jednotlivá zařízení, která používá každá  galvanika, a to jednotlivé galvanické vany z různých materiálů, bubnové agregáty včetně drenážních bubnů. Z těchto drenážních bubnů odteče dvojnásobné množství kapaliny než z klasických bubnů, čímž dochází k významné úspoře chemikálií, vody a odpadních vod. Díky nižším výnosům se také v galvanické lince zlepší technologie, neboť se výrazně sníží vzájemné směšování se jednotlivých technologických kroků. Dodávají se i filtrační přístroje, dávkovací zařízení, usměrňovače, kontaktní kabely a jiné příslušenství pro údržbu a servis.

Nabízeny jsou rovněž zařízení v oblasti životního prostředí pro galvanické provozovny. Jsou to neutralizační stanice, iontoměničová recirkulační zařízení pro zpětné získávání čistých oplachových vod, selektivní iontoměničová zařízení pro zkoncentrování odpadních vod za účelem následného získávání kovů elektrolýzou, odsávací zařízení včetně techniky push-pull, pračky odsávaného vzduchu, ventilátory, kompletně zakrytovaná zařízení s vozíky se stanicemi pro jejich připojení na odsávací vzduchotechniku, tepelné výměníky mezi odsávaným a přívodním vzduchem atd.

Vybraná realizovaná zařízení:

Závěsová galvanická linka.
Bubnová galvanická linka.
Galvanické zařízení pro specielní účely.